Toepassing
Wet arbeidsmarkt in balans

De Kunstenbond krijgt signalen dat er nu al werkgevers zijn die kijken of ze de nieuwe regelgeving uit de Wet arbeidsmarkt in balans kunnen ontwijken. Dat kunnen we niet laten gebeuren. De nieuwe spelregels gelden voor iedereen.

Als jij ziet dat dit bij jouw organisatie misgaat, laat het ons dan weten. Meld ons om welk bedrijf het gaat, om hoeveel mensen het gaat en op welke manier de Wet arbeidsmarkt in balans wordt ontdoken.

Laat het ons weten als het misgaat. Stuur een e-mail aan info@kunstenbond.nl met als onderwerp Toepassing WAB, met daarin de belangrijkste informatie en jouw contactgegevens.

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)


Met ingang van 1 januari 2020 zorgt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) voor meer gelijkheid tussen vast en flexibel werk. Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers, zoals uitzendkrachten en zzp’ers. De regering wil deze kloof kleiner maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. En krijgen werknemers met een tijdelijk contract ook recht op een transitievergoeding bij ontslag. Ook zou het voor werkgevers aantrekkelijker moeten worden om een vast contract aan te bieden.

Voor payrollovereenkomsten gelden vanaf 1 januari 2020 bijzondere regels. Payrollers krijgen dan dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener. In de kunst- en cultuursector wordt vaak gebruik gemaakt van payrollers, maar vaak tegen slechtere arbeidsvoorwaarden dan die van vaste medewerkers. Dat moet dus vanaf 1 januari worden aangepast. De Kunstenbond gaat met het meldpunt Toepassing Wet arbeidsmarkt in balans monitoren hoe werkgevers deze wettelijke verplichting gaan uitvoeren.

Afspraken CAO Remplaçanten


De Kunstenbond en de werkgevers van remplaçanten voor orkesten hebben afspraken gemaakt over de toepassing van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 maart 2020. Vanaf dat moment worden de tarieven voor remplaçanten die werken via een payroll-constructie aangepast.

De komende twee maanden worden benut om te komen tot de juiste tariefberekeningen. De verwachte verhoging zal vervolgens met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 worden doorgevoerd. Deze afspraak voorkomt dat er in strijd met de Wab wordt gehandeld.
*|END:WEB_VIDEO|*

Meer voor elkaar.

Of je nu danser, ontwerper, beeldhouwer, app-bouwer, lichttechnicus, productieleider, kunsteducatiedocent, muzikant, fotograaf, animator bent of welke ondersteunende functie voor makers dan ook. Samen zijn we de Kunstenbond. Voor als je rechtsbijstand nodig hebt. Of iemand die meekijkt met je nieuwe contract. Zeker zijn dat je werk wordt beschermd. We moeten er meer voor elkaar zijn. Zo krijgen we meer voor elkaar.

Kunstenbond
Oostenburgervoorstraat 152
1018 MR Amsterdam
Contactinformatie
020-2108050
info@kunstenbond.nl
Volg de Kunstenbond

Houd me op de hoogte

Wij sluiten je als creatief automatisch in ons hart.
Maar wanneer je lid wordt, kunnen we ook meer voor
elkaar betekenen. Zorg dus eerst dat je onze nieuwsbrief krijgt.
Zodat wij je op de hoogte kunnen houden van alle belangrijke ontwikkelingen.
En je kunt zien hoe wij, de Kunstenbond, voor jouw belang opkomen. 
Vul je e-mailadres in, dan sturen wij je snel je eerste Kunstenbond-mail.

© 2019 Kunstenbond